Income Policy

Sera ya Mapato  2001

Madhumuni ya kuwa na sera ya mapato ni kukifanya Chuo kiweze kuzalisha mapato ya ndani ambayo yatachangia katika kugharimia baadhi ya shughuli ambazo zinaathirika kutokana na kukosa fedha au kuwepo kwa fedha pungufu.

Soma zaidi (PDF)